raport o stanie gminy co to

  • Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej
    Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej
    Dodany: 2020-03-06 | Kategoria: Finanse | Komentarze: 2

    Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy pożyteczne poradnika. zawiera propozycje księgowań operacji zgrupowanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w oddziałach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, hartowny specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek budżetowych. Operacje ewidencjonowane na kontach księgi głównej jednostki budżetowej zostały.


Top