plan gospodarki odpadami na budowie

  • Gospodarka odpadami BDO 2020 metody obliczania opłat
    Gospodarka odpadami BDO 2020 metody obliczania opłat
    Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 2

    Gospodarka odpadami BDO 2020 metody obliczania opłat za procesy produkcyjne np zgrzewanie malowanie (na podstawie wyników pomiarów i kart charakterystyki) Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu.


Top