Nomenklatura Scalona (CN) import towarów

  • Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
    Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
    Dodany: 2020-01-03 | Kategoria: Nomenklatura scalona | Komentarze: 1

    Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Kalkulacja kosztów usług wewnętrznych i zasobów. Celem artykułu jest przedstawienie systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Celem jest również przedstawienie rachunku wyników na odbiorcy (miejscowości) usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę dodatkowo.


Top