KRS 2020 co to jest

  • Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości 2017
    Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości 2017
    Dodany: 2020-05-27 | Kategoria: Krajowe Standardy Rachunkowości | Komentarze: 0

    Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości 2017 - artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat oraz zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow). Cel artykułu o cash flow: zapoznanie uczestników artykułu o cash flow z zasadami sporządzania rachunku przepływów pieniężnych według Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 Rachunek przepływów.


Top