Komentarz do specustawy mieszkaniowej

  • ładzie przestrzennym polskich zamiast i wpłyną
    ładzie przestrzennym polskich zamiast i wpłyną
    Dodany: 2020-04-07 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

    Gminy a specustawa mieszkaniowa. W mojej opinii projekt ustawy przedstawiony przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju obejmuje szereg zapisów, które nieodwracalnie odbiją się w odmowny sposób na ładzie przestrzennym polskich zamiast i wpłyną negatywnie na jakość życia mieszkańców inwestycji realizowanych na podstawie omawianej ustawy, w związku z czym w mojej opinii właściwe jest całkowite zaprzestanie.


Top