haccp COVID19 historia

  • Kontrola systemu HACCP audyt W przeciwieństwie
    Kontrola systemu HACCP audyt W przeciwieństwie
    Dodany: 2020-05-07 | Kategoria: HACCP | Komentarze: 1

    Kontrola systemu HACCP audyt. W przeciwieństwie do obecnie dyrektyw, nie działają wprost na przedsiębiorcę a przepisy krajowe, nowe przepisy Unii Europejskiej przygotowane w formie rozporzadzeń, działają wprost na przedsiębiorcę urzędową kontrolę żywności i są nadrzędne krajowych, mogłyby być z niezgodne z ich zapisami. Rozporządzenia te odnoszą się do dotyczących GMP, GHP, HACCP, regulują sposób prowadzenia urzędowej kontroli żywności. Wymagania zawarte.


Top