Sprawozdanie finansowe

  • Budżetowanie zadaniowe i zamknięcie roku w optimie
    Budżetowanie zadaniowe i zamknięcie roku w optimie
    Dodany: 2019-11-02 | Kategoria: Sprawozdanie finansowe | Komentarze: 1

    Budżetowanie zadaniowe i zamknięcie roku w optimie. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy normy przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw, controllerzy, dyrektorzy pionów, kierownicy centrów odpowiedzialności,.


Top