Sektor publiczny

  • Opłata składek ZUS na ubezpieczenia emerytalnorentowe za osoby
    Opłata składek ZUS na ubezpieczenia emerytalnorentowe za osoby
    Dodany: 2020-05-01 | Kategoria: Sektor publiczny | Komentarze: 0

    Opłata składek ZUS na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby uprawnione. Specyfika rachunkowości budżetowej (a w takim razie również rachunkowości jednostek pomocy społecznej) wynika z podporządkowania jej odzwierciedleniu zdarzeń koncentrujących się wokół wykonania budżetu jednostki macierzystej Rachunkowość ta musi być dostosowana do wymogów RachU (oraz międzynarodowych standardów rachunkowości), jaka – w ograniczonym obszarze – jest dodatkowo obowiązującą jednostki pomocy społecznej.


Top