Rachunkowość i Sprawozdawczość

 • sprawozdawczość finansowa banku i przekazanie
  sprawozdawczość finansowa banku i przekazanie
  Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Rachunkowość i Sprawozdawczość | Komentarze: 4

  sprawozdawczość finansowa banku i przekazanie gruntownej wiedzy dotyczącej zasad zamknięcia roku obrachunkowego w tym przeprowadzenia inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, tworzenie rezerw kalkulacji podatku dochodowego bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem przemian wiążących od 2019 r. Przedstawione zostaną reguły sporządzania sprawozdań finansowych za pośrednictwem jednolitego pliku kontrolnego również przesyłanie danych do Sądu, Urzędu Skarbowego. Każdy przypadek omawiany na.


 • sprawozdawczość finansowa jednostek budżetowych
  sprawozdawczość finansowa jednostek budżetowych
  Dodany: 2019-11-13 | Kategoria: Rachunkowość i Sprawozdawczość | Komentarze: 1

  sprawozdawczość finansowa jednostek budżetowych i przekazanie gruntownej znajomości dotyczącej zasad zamknięcia roku obrachunkowego w tym przeprowadzenia inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, tworzenie rezerw kalkulacji podatku dochodowego bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem przemian wiążących od 2019 r. Przedstawione zostaną zasady sporządzania sprawozdań finansowych za pośrednictwem jednolitego pliku kontrolnego dodatkowo przesyłanie danych do Sądu, Urzędu Skarbowego. Każdy przypadek.


Top