Szacowanie wartości zamówienia wg zmienionych

Szacowanie wartości zamówienia wg zmienionych

Szacowanie wartości zamówienia wg zmienionych reguł i nowe Prawo zamówień publicznych - zasadnicze zmiany w zakresie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów oraz trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze przemiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, wprowadzenia obowiązku aktualizacji rocznych planów postępowań, wprowadzenia do ustawy reguły efektywności, uproszczenia warunków udziału w postępowaniu, ograniczenia i doprecyzowania przesłanek wykluczenia, stworzenia odrębnych trybów udzielania zamówień powyżej progów unijnych. Dużo modyfikacji dotyczy zarówno kodeksów regulujących zawieranie umów. Do istotnych zaliczyć należy: zdeterminowanie zasad kształtowania umów, wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych, zdefiniowanie obowiązkowych postanowień umownych, wprowadzenie oryginalnych zasad waloryzacji wynagrodzenia, wprowadzenie obowiązku ewaluacji realizacji umowy, zniesienie odpowiedzialności solidarnej wykonawców innymi słowy też wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek innymi słowy częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy. Wpis na blogu o zamówieniach adresowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, teraz do kierowników jednostek, osób zasiadających w komisjach przetargowych dodatkowo osób odpowiedzialnych za ich stronę finansową. Od wielu miesięcy stosujemy w praktyce uregulowania dotyczące elektronicznej formy prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Okres ten pozwolił na identyfikację rzeczywistych praktycznych problemów, z którymi spotykają się wszyscy uczestnicy postępowań prowadzonych w tej formie. Proponowane Wpis na blogu o zamówieniach ma za zadanie przeprowadzić każdego z uczestników poprzez całą procedurę przetargową w formie elektronicznej - poczynając od fazy przygotowania postępowania a na podpisaniu umowy także kontroli realizacji kontraktu kończąc. W trakcie szkolenia skoncentrujemy się zatem na znalezieniu rozwiązań konkretnych problemów. Forma oferty w postępowaniach o wartości mniejszej od progów unijnych oraz od progów unijnych Program szkolenia ujmuje zagadnienia, jakie niejednokrotnie stanowią temat dyskusji. Skoncentrujemy się na tych obszarach, które przysparzają szczególnie wiele problemów, budzą obiekcje interpretacyjne również na szczególnych Podpis elektroniczny a zasada pisemności w Prawie zamówień publicznych. punktach w procedurach, jakie w przyszłości mogą być przedmiotem kontroli ze strony NIK, RIO, UKS czyli kontroli wewnętrznych. Omówienie ich, poznanie "tajników" i na ogół popełnianych błędów pozwoli ustrzec się problemów i ewentualnego sporu związanego z prowadzonym postępowaniem. Szacowanie wartości zamówienia wg zmienionych reguł Wpis na blogu o zamówieniach adresowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, teraz do kierowników jednostek, osób zasiadających w komisjach przetargowych oraz osób odpowiedzialnych za ich stronę finansową.

Komentarze: 1


noavatar.png
Andrzej Gomułowicz autor polityki podatkowej 2020-06-03

wspaniałe przedstawienie, bardzo pouczające. Zastanawiam się, dlaczego inni specjaliści tego sektora nie zauważają tego. Powinieneś kontynuować pisanie. Jestem pewna, że ​​masz już świetną bazę czytelników!

Top