Prawo

 • Upadłość i po angielsku prawo upadłościowe umożliwi
  Upadłość i po angielsku prawo upadłościowe umożliwi
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Upadłość i po angielsku prawo upadłościowe umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w przedtem w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakże wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. dodatkowo nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i niepewność pojawiające się przy stosowaniu artykułów z tej dziedziny prawa dodatkowo reprezentacja konkretnych.


 • Nowe prawo budowlane zmiana trybu
  Nowe prawo budowlane zmiana trybu
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Nowe prawo budowlane - zmiana trybu uzyskiwania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii przedmiotowe peryfraza tematu w sposób klarowny i gruntowny wyjaśni podstawy dodatkowo cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne dodatkowo ich działanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe przemiany wchodzą.


 • Jakie działania podejmować w
  Jakie działania podejmować w
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Jakie działania podejmować w sprawie zagwarantowanie ciągłości najmu portfela nieruchomości skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem oraz wszystkich,.


 • Nowelizacja KSH Zakres odpowiedzialności podmiotu
  Nowelizacja KSH Zakres odpowiedzialności podmiotu
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Nowelizacja KSH Zakres odpowiedzialności podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieobecność wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a również za nieistnienie prowadzenia rejestru wspólników czyli nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi sankcja grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają zarówno grzywnie, karze ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do 6 miesięcy, jeżeli dopuszczą do wydania przez spółkę.


 • Prawo restrukturyzacyjne jaki jest tryb
  Prawo restrukturyzacyjne jaki jest tryb
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Prawo restrukturyzacyjne - jaki jest tryb ustalania planu spłaty wierzycieli i jaką rolę w ustalaniu planu spłaty odgrywają wierzyciele? sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne stosunki wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz stosunki wierzycieli i dłużnika.


 • Szacowanie wartości zamówienia wg zmienionych
  Szacowanie wartości zamówienia wg zmienionych
  Dodany: 2020-05-26 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 1

  Szacowanie wartości zamówienia wg zmienionych reguł i nowe Prawo zamówień publicznych - zasadnicze zmiany w zakresie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów oraz trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze przemiany dotyczą:.


 • Prawo rodzinne meritum i pokrewieństwo i powinowactwo
  Prawo rodzinne meritum i pokrewieństwo i powinowactwo
  Dodany: 2020-05-22 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 1

  Prawo rodzinne meritum i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, układy pośród rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO dodatkowo połączonych z nimi regulacji KPC to głęboki sposób omawiająca tematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowi wybitnie specyficzny dział prawa cywilnego. Jest to zespół norm prawnych regulujących majątkowe i niemajątkowe.


 • art 27 ust 1 ustawy o ochronie osób i
  art 27 ust 1 ustawy o ochronie osób i
  Dodany: 2020-03-31 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  art 27 ust 1 ustawy o ochronie osób i mienia i Pojęcia procesu karnego. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w kwestiach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny siła położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów odnośnie do jego treści. Dotyczy.


 • Gospodarka odpadami BDO 2020 metody obliczania opłat
  Gospodarka odpadami BDO 2020 metody obliczania opłat
  Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 2

  Gospodarka odpadami BDO 2020 metody obliczania opłat za procesy produkcyjne np zgrzewanie malowanie (na podstawie wyników pomiarów i kart charakterystyki) Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu.


 • Gmina i uchwała rady gminy
  Gmina i uchwała rady gminy
  Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 1

  Gmina i uchwała rady gminy o zwolnieniu z podatku od nieruchomości informacji w obszarze organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a również poszczególnych funkcji i uprawnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym.


Top