Samodzielny księgowy Należności

Samodzielny księgowy  Należności

Samodzielny księgowy - Należności krótkoterminowe – przykłady praktyczne jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy dodatkowo aspektu jej stosowania (Dz. U. z 2014r., poz. przećwiczysz różne operacje gospodarcze w praktyce 1145). Uczestnicy poznają wszelkie niezbędne aspekty rachunkowości i sprawozdawczości mikro i małych jednostek, uczą się podstawowych zagadnień związanych z opodatkowaniem, działalnością gospodarczą, kadrami i rozliczeniem pracowników. Kurs może być pomocny tak jak dla kierowników jednostki firm prowadzących pełną rachunkowość. To drugi etap zawodu księgowego, który otwiera drogę do zdobycia tytułu głównego księgowego dodatkowo dyplomowanego księgowego. W ramach księgowości, pod okiem doświadczonego wykładowcy - praktyka: zdobędziesz kompetencje w obrębie zawodu księgowy (kod zawodu 241103), zdobędziesz umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego, poznasz zagadnienia z obszaru działalności gospodarczej, poznasz zagadnienia z obszaru ewidencji podatkowych, poznasz zadania z obszaru podatku dochodowego, poznasz zagadnienia z zakresu prawa pracy, poznasz zagadnienia z obszaru podatku VAT, poznasz teoretyczne i użyteczne zadania w obszarze majątku trwałego, poznasz teoretyczne i rzeczowe zagadnienia w obszarze majątku obrotowego, poznasz teoretyczne i użyteczne zadania w obszarze pasywów jednostki, poznasz teoretyczne i praktyczne zadania w zakresie przychodów i kosztów, poznasz teoretyczne i użyteczne zagadnienia w obszarze organizacji rachunkowości, poznasz teoretyczne i rzeczowe zadania w obszarze sprawozdawczości jednostek, przećwiczysz różne operacje gospodarcze w praktyce, nauczysz się rachunkowości komputerowej na przykładzie programu Symfonia FK. Adresaci wpisu: osoby, które niedawno rozpoczęły pracę w działach księgowości,posiadają podstawową wiedzę również doświadczenie, osoby, które zamierzają podjąć pracę na stanowisku samodzielnego księgowego, osoby, jakie niedawno podjęły pracę na stanowisku samodzielnego księgowego, osoby, które zamierzają zdobyć kompetencje w zakresie kodu zawodowego (241103), poznasz teoretyczne i praktyczne zagadnienia w zakresie przychodów i kosztów osoby, które chcą przygotować się do kursu Głównego księgowego, właściciele firm, jakie prowadzą pełną rachunkowość, kierownicy jednostek na pełnej rachunkowości.

Top