Samodzielny księgowy Zapasy – pojęcie wycena

Samodzielny księgowy  Zapasy – pojęcie wycena

Samodzielny księgowy - Zapasy – pojęcie wycena prezentacja jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do realizowania zawodu księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014r., poz. 1145). Uczestnicy poznają wszelkie niezbędne aspekty rachunkowości i sprawozdawczości mikro i małych jednostek, uczą się podstawowych zadań zgrupowanych z opodatkowaniem, aktywnością gospodarczą, kadrami i rozliczeniem pracowników. Kurs może być pomocny dodatkowo na rzecz kierowników jednostki firm prowadzących pełną rachunkowość. To drugi faza zawodu księgowego, który otwiera drogę do zdobycia tytułu głównego księgowego również dyplomowanego księgowego. W ramach księgowości, pod okiem doświadczonego wykładowcy - praktyka: zdobędziesz kompetencje w obrębie zawodu księgowy (kod zawodu 241103), zdobędziesz umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego, poznasz zadania z obszaru aktywności gospodarczej, poznasz zagadnienia z obszaru ewidencji podatkowych, poznasz zadania z obszaru podatku dochodowego, poznasz zadania z zakresu prawa pracy, poznasz zagadnienia z obszaru podatku VAT, poznasz teoretyczne i użyteczne zadania w obszarze majątku trwałego, poznasz teoretyczne i pożyteczne zadania w obszarze majątku obrotowego, poznasz teoretyczne i użyteczne zadania w zakresie pasywów jednostki, poznasz teoretyczne i pożyteczne zadania w zakresie przychodów i kosztów, poznasz teoretyczne i pożyteczne zadania w zakresie organizacji rachunkowości, poznasz teoretyczne i praktyczne zadania w zakresie sprawozdawczości jednostek, przećwiczysz różne operacje gospodarcze w praktyce, nauczysz się rachunkowości komputerowej na przykładzie programu Symfonia FK. Adresaci wpisu: osoby, jakie niedawno rozpoczęły pracę w działach księgowości,posiadają podstawową wiedzę także doświadczenie, osoby, które zamierzają podjąć pracę na stanowisku samodzielnego księgowego, osoby, jakie ostatnimi czasy podjęły pracę na stanowisku samodzielnego Regulaminy w firmie księgowego, osoby, jakie zamierzają zdobyć kompetencje w ramach kodu zawodowego (241103), osoby, jakie chcą wykonać się do kursu Głównego księgowego, właściciele Nadrzędne zasady rachunkowości firm, jakie prowadzą pełną rachunkowość, kierownicy jednostek na kompletnej rachunkowości.

Top