KRiO

  • Prawa do świadczenia dobry start
    Prawa do świadczenia dobry start
    Dodany: 2020-05-02 | Kategoria: KRiO | Komentarze: 0

    Prawa do świadczenia dobry start. Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem. Nowe rozwiązania w RODO i nowe obowiązki administratora danych. Na gruncie rodo prawa osób, jakich dane dotyczą, uregulowane pozostały w sposób znacznie obszerniejszy, niż na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych. Spowoduje to konieczność ukształtowania na nowo zasad realizacji uprawnień podmiotów.


Top