Klasyfikacje

  • Zmiany w szczegółowej klasyfikacji budżetowej dochodów
    Zmiany w szczegółowej klasyfikacji budżetowej dochodów
    Dodany: 2020-01-17 | Kategoria: Klasyfikacje | Komentarze: 2

    Zmiany w szczegółowej klasyfikacji budżetowej dochodów. Celem artykułu jest zwiększenie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością budżetową w zakresie prawidłowego stosowania podziałek klasyfikacji budżetowej w roku 2019. Na szkoleniu omówione zostanie praktyczne ujęcie w ewidencji księgowej i w sprawozdawczości budżetowej kasowo zrealizowanych zysków i wydatków budżetowych, memoriałowo ujmowanych przychodów i kosztów,.


Top