Kategorie: 242

 • Współpraca z administracją lokalną oraz służbami
  Współpraca z administracją lokalną oraz służbami
  Dodany: 2020-09-01 | Kategoria: Split payment | Komentarze: 0

  Współpraca z administracją lokalną oraz służbami bezpieczeństwa i porządku publicznego (Policja, straż gminna). i zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach handlowych, biurowych i usługowych. Wszyscy korzystamy z obiektów użyteczności publicznej. Pracujemy w nich, uczymy się, robimy zakupy innymi słowy załatwiamy.


 • Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania
  Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Coaching | Komentarze: 0

  Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice wobec profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – budowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku i rozwoju, motywowanie, wspieranie, rozwój, delegowanie, monitorowanie i ocena wyników Coachingowy styl zarządzania a przywództwo Ukazanie relacji.


 • Zmiany w podatkach PIT również CIT wprowadzające przemiany
  Zmiany w podatkach PIT również CIT wprowadzające przemiany
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Instrukcje podatkowe | Komentarze: 0

  Zmiany w podatkach PIT również CIT wprowadzające przemiany do klauzul przeciw unikaniu opodatkowania oznacza to zmiany w obszarze transakcji wewnątrzwspólnotowych dodatkowo magazynów call-off stock. Zmiany w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ustawa z 16.10.2019 r. ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 2088), która weszła w życie 30.11.2019 r. wdraża w pełni do polskiego porządku prawnego.


 • Upadłość i po angielsku prawo upadłościowe umożliwi
  Upadłość i po angielsku prawo upadłościowe umożliwi
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Upadłość i po angielsku prawo upadłościowe umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w przedtem w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakże wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. dodatkowo nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i niepewność pojawiające się przy stosowaniu artykułów z tej dziedziny prawa dodatkowo reprezentacja konkretnych.


 • Umowa co zawiera umowa deweloperska do
  Umowa co zawiera umowa deweloperska do
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Umowa - co zawiera umowa deweloperska do wszystkich osób prawnych i fizycznych, jakie rozważają sprzedaż nieruchomości, aliści też do inwestorów, na rzecz których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podwyższenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy pragneliby pogłębić swoją wiedzę na temat kupna i sprzedaży nieruchomości.


 • Nowe prawo jak będzie przebiegała
  Nowe prawo jak będzie przebiegała
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Nowe prawo jak będzie przebiegała procedura zabezpieczenia środka dowodowego Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego prawo własność intelektualna dodatkowo niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w zakresie prowadzenia postępowania w kwestiach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma zwłaszcza na celu utworzenie wyspecjalizowanych.


 • Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis
  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakim sposobem uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzykowny krok różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie ustawowe w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło sztuki to znaczy usługa?ewidencjonowanie.


 • Nowe prawo budowlane zmiana trybu
  Nowe prawo budowlane zmiana trybu
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Nowe prawo budowlane - zmiana trybu uzyskiwania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii przedmiotowe peryfraza tematu w sposób klarowny i gruntowny wyjaśni podstawy dodatkowo cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne dodatkowo ich działanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe przemiany wchodzą.


 • Na jakich zasadach można uregulować CV nowego
  Na jakich zasadach można uregulować CV nowego
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Na jakich zasadach można uregulować CV nowego pracownika w aktach osobowych? jest reprezentacja od strony praktycznej zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych również orzecznictwo Sądu.


 • Jakie działania podejmować w
  Jakie działania podejmować w
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Jakie działania podejmować w sprawie zagwarantowanie ciągłości najmu portfela nieruchomości skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem oraz wszystkich,.


Top