Akta osobowe na określonym stanowisku ze szczególnym

Akta osobowe na określonym stanowisku ze szczególnym

Akta osobowe na określonym stanowisku ze szczególnym uwzględnieniem i Celem wpisu na blogu jest wyobrażenie od strony praktycznej zagadnień powiązanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych także orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji kadrowej. Szkolenie odpowie między innymi na pytania czyli można żądać od kandydata na pracownika zaświadczenia o niekaralności i jakże długo takie zaświadczenie jest aktualne, lub umowa o pracę zawarta w formie ustnej jest ważna również jakże prawidłowo zabić z akt pracowniczych odpis zawiadomienia o ukaraniu akta osobowe jaka kategoria archiwalna pracownika karą porządkową. W jak numerować akta osobowe trakcie wpisu na blogu uczestnicy skompletują teczkę akt osobowych. Zobacz Zasady prowadzenia akt osobowych pracowników i archiwizacji dokumentacji pracowniczej. Nowe zasady prowadzenia i archiwizowania dokumentacji pracowniczej na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych także ich elektronizacją. Dokumenty pochodzące od kandydatów na pracowników. Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy dodatkowo przebiegu zatrudnienia. Dokumenty dotyczące ustania stosunku pracy. komu można udostępnić akta osobowe Dokumentacja związana z odpowiedzialnością porządkową pracownika. Pozostała specyfikacja pracownicza w sprawach połączonych ze stosunkiem pracy.

Top