Inne

 • Umowa co zawiera umowa deweloperska do
  Umowa co zawiera umowa deweloperska do
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Umowa - co zawiera umowa deweloperska do wszystkich osób prawnych i fizycznych, jakie rozważają sprzedaż nieruchomości, aliści też do inwestorów, na rzecz których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podwyższenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy pragneliby pogłębić swoją wiedzę na temat kupna i sprzedaży nieruchomości.


 • Nowe prawo jak będzie przebiegała
  Nowe prawo jak będzie przebiegała
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Nowe prawo jak będzie przebiegała procedura zabezpieczenia środka dowodowego Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego prawo własność intelektualna dodatkowo niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w zakresie prowadzenia postępowania w kwestiach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma zwłaszcza na celu utworzenie wyspecjalizowanych.


 • Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis
  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakim sposobem uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzykowny krok różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie ustawowe w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło sztuki to znaczy usługa?ewidencjonowanie.


 • Na jakich zasadach można uregulować CV nowego
  Na jakich zasadach można uregulować CV nowego
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Na jakich zasadach można uregulować CV nowego pracownika w aktach osobowych? jest reprezentacja od strony praktycznej zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych również orzecznictwo Sądu.


 • Pracownik w koronawirus Praca zdalna – fundamentalne informacje
  Pracownik w koronawirus Praca zdalna – fundamentalne informacje
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Pracownik w koronawirus Praca zdalna – fundamentalne informacje Zachodzące obecnie przemiany spowodowane pandemią koronawirusa zarówno w rzeczywistości faktycznej jakże i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był bieżący w marcu, w czerwcu jest wprzódy niegdyś zapomniany. Zmienia się nie tylko otoczenie prawne,.


 • czy wieloletnia prognoza finansowa jest
  czy wieloletnia prognoza finansowa jest
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  czy wieloletnia prognoza finansowa jest obligatoryjna. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – identyfikacja i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www obejmuje Podstawy prawne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane. Specyfika sprawozdań finansowych sporządzonych.


 • Zasady prowadzenia rachunkowości
  Zasady prowadzenia rachunkowości
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Zasady prowadzenia rachunkowości w placówkach oświatowych. Podstawą prawną uznawana jest norma prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca obszar upełnomocnień także obowiązków podmiotów, do jakich jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej poprzez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący.


 • wieloletnia prognoza finansowa gminy to Ekonomiczna
  wieloletnia prognoza finansowa gminy to Ekonomiczna
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  wieloletnia prognoza finansowa gminy to Ekonomiczna wartość dodana projekt narzędzia. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego oraz spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu.


 • Legalna pobyt cudzoziemca na pracę sezonową
  Legalna pobyt cudzoziemca na pracę sezonową
  Dodany: 2020-06-04 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Legalna pobyt cudzoziemca na pracę sezonową i jego wpływ na legalną pracę wprowadzane uregulowania ustawowe wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach połączonych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do także do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia wprowadzono zakazy dotyczące cudzoziemców również nowe zarysy.


 • gdzie wysłać wniosek o Tarcza
  gdzie wysłać wniosek o Tarcza
  Dodany: 2020-05-26 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  gdzie wysłać wniosek o Tarcza antykryzysowa zwolnienie ze składek zus i Zwolnienie ze składek ZUS dla samozatrudnionych i zakładów pracy Jednym z rozwiązań oferowanych firmom i zakładom pracy w najwyższym stopniu dotkniętym epidemią koronawirusa jest zwolnienie z opłacania składek ZUS. Dotyczy to zarówno składek za przedsiębiorcę, jakże i za zatrudnionych pracowników. Jakie warunki należy spełnić, by skorzystać ze zwolnienia? O tym w artykule.


Top