Dokumentacja pracownicza

 • W mpips dokumentacja pracownicza i dniu 1 stycznia
  W mpips dokumentacja pracownicza i dniu 1 stycznia
  Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Dokumentacja pracownicza | Komentarze: 1

  W mpips dokumentacja pracownicza i dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dodatkowo ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych, również w postaci papierowej, jak i elektronicznej. Nowy status pozwoli na elektronizację dokumentacji.


 • Bieżąca obsługa dokumentacji pracowniczej w dniu 1 stycznia
  Bieżąca obsługa dokumentacji pracowniczej w dniu 1 stycznia
  Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Dokumentacja pracownicza | Komentarze: 4

  Bieżąca obsługa dokumentacji pracowniczej w dniu 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych, również w postaci papierowej,.


Top