Dowody i postępowanie dowodowe w prawie podatkowym

Ćwiczenia i kalkulacje z zasad opodatkowania cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w tym delegowanie oddziały praca najemna zarząd spółek i cudzoziemcy w zarządach.

Więcej informacji » Artykuły »

Jesteśmy do usług


podatki s samodejnih postaj

podatki s samodejnih postaj

Transakcje wewnątrzwspólnotowe Eksport Import Karuzele strongVatstrong. Transakcje wewnątrzwspólnotowe Eksport Import Karuzele emVATem. TRANSAKCJE MIĘDZYNARODOWE.

Zobacz więcej »

Ustalanie zaliczek podatek

Ustalanie zaliczek podatek

Usługi i transakcje niematerialne. Obowiązki zarządu obowiązki zarządu a za nimi odpowiedzialność przybierają formę zobowiązań cywilnych publicznoprawnych pracowniczych.

Zobacz więcej »

Opodatkowanie zagranicznych spółek

Opodatkowanie zagranicznych spółek

Nieuczciwa konkurencja jak się ochronić. Podmiotem zobowiązanym do rozliczenia VAT nie zawsze jest polski usługodawca nawet pod warunkiem usługa świadczona jest.

Zobacz więcej »

Podatek od czynności

Podatek od czynności

Pojęcie OEM stosowane poprzez Chińczyków oznacza ze można produkować w Chinach towary z własnym bądź licencyjnym wzornictwem. pp to przerzut zobowiązań producenckich.

Zobacz więcej »

Usługi


podatki pośrednie

Czy należy sprawdzać rachunki bankowe kontrahentów, jeżeli we wrześniu i w październiku dostanę kilka faktur zakupowych na kwoty przekraczające 15 000 zł?

podatki w czechach

Czy nowe przepisy dotyczące faktur o wartości powyżej 15 000 zł mają zastosowanie do polskiego kontrahenta mającego rachunek w banku zagranicznym?

podatki pis

Czy mogę odliczyć zryczałtowany zwrot (podatek) z faktur VAT RR w deklaracji za październik?

podatki lokalne

Czy od września 2019 r również będzie obowiązywał przepis dotyczący konieczności umieszczenia na paragonie fiskalnym NIP, żeby można było wystawić jedną zbiorczą fakturę później, np za cały miesiąc?

podatki gov pl mikrorachunek

Czy od faktury VAT RR zapłaconej gotówką od 1 09 2019 r mogę odliczyć VAT naliczony?

podatki austria

Czy można wystawić fakturę VAT do paragonu fiskalnego, jeśli faktura miałaby być wystawiona na podatnika VAT zwolnionego?

Podatek od czynności


Jak tworzyć umowy korzystne. poradniki zawierają: Umowy handlowe i ich istota formalno-prawny: - typy umów handlowych; - przykłądy i posegregowanie umów handlowych. - umowa sprzedaży; - umowa dostawy - umowa zlecenia - umowa o dzieło (umowa o roboty budowlane) - umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa (prawo konsumenta) - umowy zawierane na odległość (prawo konsumenta). Jedyny na rynku w taki sposób rzeczowy przewodnik po Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej Kluczowe warunki UNIKANIA BŁĘDÓW W ZAKRESIE DANYCH FORMALNYCH UMÓW. - Konieczne informacje dotyczące stron umowy i kary za ich brak - Zasady reprezentacji stron i ich weryfikacja - Znaczenie preambuły w umowie - Formułowanie i zasady analizy definicji w umowie TRYB I FORMY ZAWIERANIA UMÓW vs nowa rodzaj dokumentowa czynnośći prawnych - oferta i jej przyjęcie - rokowania - negocjacje - licytacja - przetarg - umowy zawierane poprzez internet i drogą - elektronoczną: mail, sms - umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa (prawo konsumenta) UMOWA PRZEDWSTĘPNA innymi słowy LIST INTENCYJNY? - Jakie ma znaczenie i konsekwencje ma list intencyjny? - Czy i kiedy trzeba spisać umowę przedwstępną? - Co w sytuacji, kiedy nie dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej? ZAWIERANIE UMÓW W FORMIE OFERTY. - Proces ofertowy i prawne aspekty oferty. - Oferta handlowa sprzedającego a oferta kupującego. - Zamówienie zmieniające warunki ofertowe. - Niebezpieczeństwa złączone z ofertami. - Milcząca formalna zgoda oferty. - Wycofanie się z wiążącej oferty. PREFERENCJE W ZAKRESIE OGÓLNEJ KONCEPCJI UMOWY + METODY ZABEZPIECZANIA UMÓW: - Formułowanie różnego rodzaju zabezpieczeń finansowych. - Wykorzystanie nowych postanowień ustawy o terminach płatności. - Zabezpieczenie odroczonej płatności (kredytu kupieckiego KLAUZULE ZASADNICZE A ISTOTNE ELEMENTY UMÓW - przedmiot umowy i obowiązki stron - Określanie przedmiotu umowy - towar - usługa - wielkość i jej zmiany - CENA - Klauzule waloryzacji ceny oraz warunki ich użycia - terminy - Obowiązki stron umowy - Klauzule gwarancyjne dodatkowo postępowania reklamacyjnego. - Zapisy zmieniające odpowiedzialność za próba z mocy prawa (nowa rękojmia) - Formułowanie klauzul kar umownych. Używanie terminów zwłoka i poślizg w wykonaniu umowy. - Klauzule siły wyższej. - Wybór prawa właściwego. - Wskazanie sądu państwowego czyli arbitrażowego. - Formułowanie klauzuli poufności, sankcji za ujawnienie tajemnicy przedsiębiorcy. - Klauzule wypowiedzenia umowy, a problem jej rozwiązania i odstąpienia od niej - Włączanie do umów ogólnych warunków, udostępnianych zaledwie na stronie www. - KARY UMOWNE - Pułapki złączone z karami umownymi. - Manipulacje przy wyborze sądu. - Niebezpieczeństwa związane z możliwością zmiany postanowień umownych - Praktyczna rozpatrywanie zapisów umownych i wywołanych przez nie konsekwencji (na przykładach) Dla kogo najświeższe informacje: - Zarząd - Członkowie rad nadzorczych - pełnomocnicy - Radcowie prawni - Właściciele firm - Piony sprzedażowe i rozwojowe

Najnowsze artykuły


Współpraca z administracją lokalną oraz służbami

Współpraca z administracją lokalną oraz służbami

Współpraca z administracją lokalną oraz służbami bezpieczeństwa i porządku publicznego (Policja, straż gminna). i zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach handlowych, biurowych i usługowych. Wszyscy korzystamy z obiektów użyteczności publicznej. Pracujemy w nich, uczymy się, robimy zakupy innymi słowy załatwiamy.

Zobacz więcej »

Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania

Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania

Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice wobec profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – budowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku i rozwoju, motywowanie, wspieranie, rozwój, delegowanie, monitorowanie i ocena wyników Coachingowy styl zarządzania a przywództwo Ukazanie relacji.

Zobacz więcej »

Zmiany w podatkach PIT również CIT wprowadzające przemiany

Zmiany w podatkach PIT również CIT wprowadzające przemiany

Zmiany w podatkach PIT również CIT wprowadzające przemiany do klauzul przeciw unikaniu opodatkowania oznacza to zmiany w obszarze transakcji wewnątrzwspólnotowych dodatkowo magazynów call-off stock. Zmiany w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ustawa z 16.10.2019 r. ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 2088), która weszła w życie 30.11.2019 r. wdraża w pełni do polskiego porządku prawnego.

Zobacz więcej »

Komentarze:


 • ustawa o ochronie danych osobowych
  Andrzej Gomułowicz jestem autorek książek : 2020-06-06
  Czytanie tych informacji Cieszę się, że pokazuję, że mam niesamowite, niesamowite poczucie, że natknęłam się na dokładnie to, czego potrzebowałem. Niewątpliwie będę się upewnił, że nie ignorujesz tej witryny i niechętnie przyjrzymy się jej.... Zobacz więcej
 • Dokumentacja wewnętrzna Rozliczanie
  Anna Kienzler jestem autorką słownika : 2020-06-06
  Wow, niesamowity format blogu! Od jak dawna blogujesz? sprawiasz, że blogowanie staje się łatwe. Ogólny wygląd Twojej witryny jest doskonały, tak starannie jak materiał treści!... Zobacz więcej
 • Monitoring wizyjny odpowiedzialność cywilna i Monitoring wizyjny
  Andrzej Gomułowicz szkolenia z prawa podatkowego : 2020-06-03
  Dziękuję za wszystkie Twoje cenne prace na tej stronie. Kate z przyjemnością poświęca czas na badania i łatwo zrozumieć, dlaczego. Większość z nas wie wszystko o dynamicznym sposobie wytwarzania sensownych technik w witrynie, a nawet powodować reakcje niektórych innych osób na ten obszar zainteresowania, więc nasze dziecko bez wątpienia jest wykszt... Zobacz więcej
 • Szacowanie wartości zamówienia wg zmienionych
  Andrzej Gomułowicz autor polityki podatkowej : 2020-06-03
  wspaniałe przedstawienie, bardzo pouczające. Zastanawiam się, dlaczego inni specjaliści tego sektora nie zauważają tego. Powinieneś kontynuować pisanie. Jestem pewna, że ​​masz już świetną bazę czytelników!... Zobacz więcej
 • Prawo rodzinne meritum i pokrewieństwo i powinowactwo
  Ulryk Anatolino : 2020-06-02
  W tej witrynie uważam coś naprawdę wyjątkowego.... Zobacz więcej
Top